Vad kan SBI göra för er?

Varför ska man välja att samarbeta med SBI?

N
SBI har endast erfarna konsulter vilket ger kortare vägar till bättre lösningar
N
En överlämningsprocess görs alltid för att förenkla för kunden vid framtida underhåll och uppdateringar
N
Jobbar inte med att låsa kod/kunder utan kunden äger alltid all källkod
N
Enkla att samarbeta med
N
Fokuserar på att lösa kundernas utmaningar
N
SBI har ett bra partnernätverk med specialistkompetens

Vad kan vi på SBI?

Embedded utveckling

Både mjukvara och elektronikkonstruktion

Automatiserade testsystem av embedded lösningar

Både mjukvara och elektronikkonstruktion

Infrastruktur kring Embedded Linux-utveckling

Verktyg, arbetssätt, kravhantering, testning, strategier kring byggmiljö,
versionshantering osv.

Vi förstår värdet av kvalitet

SBI kan med hjälp av kompetenta och erfarna medarbetare välja rätt kvalitetsnivå och estimera projektens tidsåtgång på ett tillförlitligt sätt

Embedded utveckling

Både mjukvara och elektronikkonstruktion

Automatiserade testsystem av embedded lösningar

Både mjukvara och elektronikkonstruktion

Infrastruktur kring Embedded Linux-utveckling

Verktyg, arbetssätt, kravhantering, testning, strategier kring byggmiljö,
versionshantering osv.

Vi förstår värdet av kvalitet

SBI kan med hjälp av kompetenta och erfarna medarbetare välja rätt kvalitetsnivå
och estimera projektens tidsåtgång på ett tillförlitligt sätt