Det är vi som är SBI

SBI består idag av 18 stycken medarbetare och 7 stycken partners, vi jobbar väldigt nära våra partners och de känner också en delaktighet i SBI. Planen har från början varit att inte bli mer än 25 stycken totalt och det tänker vi hålla på för vi ser det som viktigt att alla känner varandra och känner sig delaktiga i företaget och de beslut som tas.

Vi satsar dessutom hårt på att ha en öppen kultur och att ha kul på jobbet.

Nedan kan ni läsa hur två av våra medarbetare tycker det är att jobba på SBI:

 

Robert

Utvecklare på SBI sedan fem år år med en tidigare erfarenhet som utvecklare på ett produktbolag i 30 år

Vad är skillnaden på att vara konsult kontra anställd utvecklare på ett produktbolag?
Visst känns det både tryggt och säkert när man har varit på samma företag i 30år. Men efter att ha konstruerat fem generationer av samma sak så har man en ”ryggsäck” som gör att man är mer administratör än utvecklare. Som konsult har jag under det här året fått fokusera på utveckling i olika projekt. Jag har också möjlighet att påverka hur vi jobbar och anpassa processen för att göra den enklare och flexiblare.

Hur trivs du som konsult?
Efter ett år som konsult, så ångrar jag att jag inte tog det här steget tidigare. Här känner man sig verkligen behövd och uppskattad på ett helt annat sätt än ”nån som alltid finns där”. Vad är det bästa med SBI? SBI är ett litet bolag där de flesta sitter i olika projekt, men samtidigt så finns det en stor sammanhållning, så man har alltid nära till någon att diskutera lösningar med. Filosofin på SBI ger goda möjligheter att påverka, högt i tak och ett bra samarbete med kompetenta kollegor.

Björn

Anställd på SBI i  sju år och kommer sedan tidigare från ett större konsultbolag där han var anställd i drygt 6 år: 

SBI är det ytterligare en trebokstavs förkortning för Standard Bolag Inom konsulting?
Nej långt ifrån med den största skillnaden är att vi har ett närmare samarbete mellan kollegor. Möjligheten att påverka är också betydligt större samt modellen passar bra för mig som erfaren konsult.

Vad är det bästa med SBI?
Sammanhållningen och att vi har kul ihop. Den personliga utvecklingsplanen är anpassad efter konsultens vardag och uppföljningarna ger mig möjlighet att påverka både min egen utveckling och vad jag skall göra härnäst.

Våra partners

SBI Engineering samarbetar för att kunna tillhandahålla specialistkompetens

För att kunna tillhandahålla specialistkompetens inom så många områden som möjligt så samarbetar SBI med andra bolag som vi kallar för partners. Detta gör vi för att ge våra kunder så bra förutsättningar som möjligt. Självklart kvalitetssäkrar vi våra partners för att de skall ha samma erfarenhetsnivå och driv som en anställd på SBI.

Vi väljer våra partners med omsorg men hör gärna av dig om du/ni har vad som krävs. Kontakta Ola Augustsson på 0709 52 32 54 eller ola.augustsson@sbie.se

Handelsbolaget S & M Datorelektronik
Corylus Technologies AB
Handelsbolaget S & M Datorelektronik
Corylus Technologies AB